Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens Naaimachines Stael van u verzamelt via onze interactie met u en via onze producten, en hoe we die gegevens gebruiken.

U kan ons contacteren via volgende gegevens:

Naaimachines Stael
Zuidstraat 15
8820 Torhout
BTW: BE0633.931.919
Tel.: 050/21 28 19

Datum publicatie: 23/05/2018

 1. Gegevensbepaling

Naaimachines Stael kan persoonsgegevens van u bewaren voor volgende doeleinden:
 • Het opmaken van facturen, leveringsbonnen, offertes en algemene doeleinden binnen onze boekhouding
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Verzenden van uitnodigingen voor workshops
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Naaimachines Stael verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze BTW- en belastingaangifte.
Voor bovenstaande genoemde doeleinden kunnen wij volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan en verwerken:
 • Naam
 • Voornaam
 • Adres: Straat, huisnummer, postcode en gemeente
 • Nationaliteit
 • Telefoonnummer en/of GSM nummer
 • E-mailadres
 • BTW-nummer
Wij kunnen uw gegevens vragen of verzamelen via onze uitgegeven offertes, contactformulier op onze webpagina, beurzen of andere commerciële activiteiten. Indien u klant bent bij ons dan gaan wij uit van redelijke verwachting om uw gegevens op te slaan en te verwerken.

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over kinderen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ons contactformulier, dan verwijderen wij deze informatie.
 1. Verstrekking aan derden

Naaimachines Stael verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Ten slotte zullen wij uw persoonsgegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht is, om te reageren op juridische procedures, om levens te beschermen, om de veiligheid van onze producten, diensten en medewerkers te garanderen of om de rechten en eigendommen van ons bedrijf te beschermen.
 1. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Naaimachines Stael neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via ons contactformulier.
 1. Bewaartermijn

Naaimachines Stael bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De standaard bewaartermijn van uw gegevens is bij ons 7 jaar na het laatste gebruik van deze gegevens.
 1. Rechten van de betrokkene

Als verwerker van uw persoonsgegevens bieden wij u ook een aantal rechten.
Deze rechten worden aan u –de betrokkene- toegekend in betrekking tot de opslag van uw persoonsgegevens:
 • Recht op inzage: U kan een overzicht opvragen bij ons van alle persoonsgegevens die wij bewaren van u.
 • Recht op correctie: U kan een correctie van uw persoonsgegevens vragen in onze databank. Wij zullen uw gegevens dan aanpassen zoals u doorgeeft.
 • Recht op verwijdering: U kan aanvragen dat wij uw persoonsgegevens verwijderen. Uw gegevens zullen wel bewaard blijven in onze boekhouding volgens de bewaarplicht op facturen.
 • Recht op bezwaar tegen directe marketingpraktijken: U kan aanvragen dat wij u niet meer contacteren voor marketingdoeleinden, maar dat u wel opgenomen blijft in ons klantenbestand.
 • Recht op overdraagbaarheid: U kan aanvragen om uw persoonsgegevens te laten overdragen aan uzelf of u in opdracht van u direct aan een andere partij.
De bovenstaande aanvragen dienen te gebeuren via ons contactformulier. Bij de aanvraag vragen wij u een kopie van uw paspoort bij te sluiten, zodat we kunnen bepalen als u de rechtmatige eigenaar bent van de persoonsgegevens in kwestie. Wij zullen elke aanvraag binnen de 30 dagen na ontvangst verwerken en beantwoorden.
 1. Cookies

Naaimachines Stael gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 1. Klachten

Indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u rechtstreeks met ons contact te nemen. Onze contactgegevens zijn beschreven bovenaan dit document.
U heeft ook het recht om klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).
 1. Wijzigingen aan deze verklaring

Naaimachines Stael behoudt zich het recht om  wijzigingen aan te brengen aan deze privacyverklaring. De enige geldige versie van onze privacyverklaring is te vinden op: https://www.naaimachinesstael.be/Privacyverklaring

Volg ons op: