Actievoorwaarden winacties

Hieronder vind je de actievoorwaarden en spelregels die gelden voor alle winacties, uitgeschreven door Naaimachines Stael, gevestigd in Torhout. 

Deelname actie

 1. Deelname aan acties is volledig gratis.
 2. Deelname vindt plaats wanneer je op de social media kanalen van Naaimachines Stael hebt gereageerd of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld. De specifieke eisen staan beschreven bij de desbetreffende winactie.
 3. Eenmalige deelname per persoon, tenzij anders vermeld. (Hierbij vergroten meerdere deelnames je kansen, maar een deelnemer kan slechts 1 prijs winnen).
 4. Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.
 5. Medewerkers van Naaimachines Stael zijn uitgesloten van deelname aan acties.
 6. De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld in de social media post of op het in te vullen formulier.
 7. Naaimachines Stael is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgave van reden stop te zetten.

Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en/of verstrekt aan externen.
 2. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de nieuwsbrief van Naaimachines Stael, indien hier in de actie toestemming voor is gegeven.
 3. Op alle acties is Belgische recht van toepassing.

Winnaar

 1. De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 2. De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via het social media kanaal waarop de actie heeft plaatsgevonden. Indien er een e-mailadres is achtergelaten, wordt de winnaar per e-mail op de hoogte gebracht. Deelnemers die niet gewonnen hebben, worden hiervan niet op de hoogte gebracht.
 3. Indien een winnaar zich niet meldt binnen de 2 weken na de bekendmaking, wordt een nieuwe winnaar gekozen.
 4. Naaimachines Stael is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 5. Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste gegevens worden opgegeven, heeft Naaimachines Stael het recht de deelnemer van verdere deelname uit te sluiten en het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
 6. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.
In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Naaimachines Stael.

Volg ons op: